Üzletszabályzat

A Fővárosi Közgyűlés 1699/2013.(IX.26.) számú határozatában elfogadta a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Nonprofit Kft. 2013. október 21-től hatályos Üzletszabályzatát. A szabályzatot a Fővárosi Közgyűlés a 904/2015. (06.23.) számú határozata módosította, mely módosítás 2015. június 23-tól hatályos. A hatályos Üzletszabályzat itt érhető el elektronikusan.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) 9. pontja, valamint a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 13. § (3) bekezdése alapján a kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítása Budapest közigazgatási területén Budapest Főváros Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) kötelező feladata.

Az Önkormányzat a kéményseprő-ipari közszolgáltatási feladatok biztonságos, hatékony és jó minőségben történő ellátásával, figyelemmel a kéményseprő-ipari közszolgáltatás ellátásának szakmai szabályairól szóló 63/2012 (XII.11.) BM rendeletben, továbbá a kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 14/2013. (III. 18.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltakra, a FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: Közszolgáltató) bízta meg kizárólagos joggal.

Az Üzletszabályzat a Közszolgáltató kéményseprő-ipari közszolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges általános szabályait, feltételeit tartalmazza valamennyi szolgáltatásra vonatkozóan.

Az Üzletszabályzat a Fővárosi Közgyűlés által jóváhagyott szabályzat, amely szabályozza a Közszolgáltató működését, meghatározza kötelezettségeit és jogait, szabályozza a Közszolgáltató és a szolgáltatást igénybevevő ügyfél viszonyát, valamint a Közszolgáltatónak a felhasználóval, a fogyasztóvédelmi hatósággal és a felhasználók társadalmi érdek-képviseleti szerveivel való együttműködését.

Az Üzletszabályzat hatálya Magyarország területén a Közszolgáltatóra, valamint valamennyi, a Közszolgáltató által nyújtott közszolgáltatást igénybevevő félre kiterjed.

Az Üzletszabályzat határozatlan ideig érvényes.