Nyomtatványok

ÉVES ELLENŐRZÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ NYOMTATVÁNYOK

PÓTELLENŐRZÉS MEGRENDELÉS NYOMTATVÁNY

Ezen nyomtatvány segítségével tudja megrendelni az éves kéményellenőrzés pótlólagos elvégzését, amennyiben Társaságunk az első két meghirdetett (társasházak és lakásszövetkezetek esetében) vagy felajánlott (családi házak és egyéb ingatlanok esetében) alkalommal nem tudta elvégezni a közszolgáltatást.

Pótellenőrzés megrendelő nyomtatvány letöltése [pdf]

ESETI KÉMÉNYELLENŐRZÉS MEGRENDELÉS NYOMTATVÁNY

Amennyiben a sormunka időszakon kívüli, eseti kéményellenőrzést szeretne rendelni, ezen nyomtatvány segítségével megteheti. A kéményellenőrzés megrendelésével biztosíthatja, hogy a jogszabályváltozások miatt ritkított ellenőrzések ellenére rendszeresen feltárásra kerüljenek a kémény- és tüzelőberendezés használatából fakadó esetleges veszélyforrások.

Eseti kéményellenőrzés megrendelő nyomtatvány letöltése [pdf]

DÍJFIZETÉSI MEGÁLLAPODÁS TULAJDONOS ÉS HASZNÁLÓ KÖZÖTT

Amennyiben az ingatlan kéményellenőrzése díjfizetési kötelezettséggel jár, de a díj megfizetését más magánszemély vagy gazdálkodó szervezet kívánja viselni az ingatlan tulajdonosa helyett, úgy a díjfizetési megállapodás hiánytalan kitöltésével és Társaságunknak való megküldésével jelezheti, hogy az ingatlan tulajdonosa helyett kinek a nevére legyen kiállítva a kéményellenőrzés számlája.

Díjfizetési megállapodás nyomtatvány letöltése [pdf]

MŰSZAKI VIZSGÁLATHOZ, NYILATKOZATHOZ KAPCSOLÓDÓ NYOMTATVÁNYOK

MŰSZAKI VIZSGÁLATHOZ KAPCSOLÓDÓ NYILATKOZAT MEGRENDELŐ NYOMTATVÁNY ÉS KIVITELEZŐI NYILATKOZAT

A kéményvizsgálatok megrendelésére és a kivitelező nyilatkozatának megtételére szolgál a nyomtatvány az alábbi esetekben:

  • a meglévő kémények átalakítása, felújítása, tüzelőberendezés cseréje
  • építési engedély köteles átalakítások, új kémények kialakítása

A jogszabályi előírások szerint kéményseprő-ipari műszaki vizsgálatot kizárólag az adott ingatlan tulajdonosa rendelhet meg. Csak szakszerűen, megfelelő műszaki tartalommal ellátott megrendeléseket tudunk elfogadni. A megrendeléshez minden esetben csatolni az esetlegesen szükséges dokumentációt, melyről a Kéményvizsgálat, nyilatkozat menüpontban tájékozódhat. Elérhetőséget, telefonszámot a visszaigazolás miatt feltétlenül tüntessék fel!

Megrendelés és kivitelezői nyilatkozat letöltése [pdf]

TERVEZŐI NYILATKOZAT ÉS MEGRENDELÉS NYOMTATVÁNY

A tervezett épületek kéményeiről, füstgáz elvezetőiről szóló nyilatkozat, melyben a tervező igazolja, hogy a vonatkozó előírásoknak megfelelően járt el, és a tervek kéményseprő-ipari felülvizsgálatát megrendeli.
Az építési engedélyezési eljárás tervfelülvizsgálatához a megrendelő nyomtatványt 2 példány szükséges csatolni, és mindkét példány mellé egy-egy tervdokumentációt is be kell nyújtani.

Tervezői nyilatkozat és megrendelés letöltése [pdf]

TULAJDONOSI NYILATKOZAT ÉS MEGHATALMAZÁS

A jogszabályi előírások szerint kéményseprő-ipari műszaki vizsgálatot kizárólag az adott ingatlan tulajdonosa rendelhet meg, ugyanakkor azt nem kötelező személyesen intéznie. Amennyiben már intézi a műszaki vizsgálattal kapcsolatos hivatalos teendőket, úgy a jelen nyilatkozat hiánytalan kitöltésére van szükség. A nyilatkozat kitöltésétől függetlenül a műszaki vizsgálat számlája minden esetben a megrendelőre, azaz az ingatlan tulajdonosára kerül kiállításra.

Tulajdonosi nyilatkozat és meghatalmazás letöltése [pdf]

EGYÉB NYOMTATVÁNYOK

ADATTOVÁBBÍTÁSI KÉRELEM

A FŐKÉTÜSZ Nonprofit Kft. kéményseprő-ipari közszolgáltatói státusza 2021.04.30. napján megszűnik. Erre tekintettel, amennyiben a FŐKÉTÜSZ Nonprofit Kft. részére leadott, kéményseprő-ipari szolgáltatásra vonatkozó megrendelést nem a FŐKÉTÜSZ Nonprofit Kft., hanem a közszolgáltatási tevékenységet 2021.05.01-től ellátó BM OKF GEK fogja teljesíteni, úgy ezen nyomtatvány kitöltése szükséges a leadott megrendelések BM OKF GEK-nek történő átadása érdekében.

Adattovábbítási kérelem [pdf]

ELEKTRONIKUS KAPCSOLATTARTÁSI NYILATKOZAT

Amennyiben a jövőben elektronikus úton kívánja tartani Társaságunkkal a kapcsolatot, a lenti nyomtatvány hiánytalan kitöltésével és megküldésével, a jogszabály adta lehetőségek között elektronikus kapcsolattartásra adunk lehetőséget.

Elektronikus kapcsolattartási nyilatkozat [pdf]