Kéményseprési kisokos

MIÉRT VAN SZÜKSÉG KÉMÉNYELLENŐRZÉSRE?

A háztartások komfortjához hozzátartozik a megfelelő hőmérséklet és a meleg víz használat is. Az ezt szolgáló épület-gépészeti berendezések használata (kémény, összekötő elem, tüzelőberendezés, egyéb depressziót okozó készülékek stb.) más háztartási gépekéhez hasonlóan rejt magában bizonyos kockázatokat. A háztartási tüzelő-berendezések és a hozzájuk kapcsolódó égéstermék-elvezető berendezések (kémények) használatából fakadó veszélyeket jelentősen csökkenti a rendszeres időközönként végzett ellenőrzés.

KIKNEK KÖTELEZŐ ÉS KIKNEK NEM KÖTELEZŐ A KÉMÉNYELLENŐRZÉS?

A kéményseprő-ipari tevékenységről szóló 2015. évi CCXI. törvény 2018. január 1-jétől megszüntette azon egylakásos ingatlanok (családi házak) kötelező kéményellenőrzését, melyek az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:

 • Az ingatlan nem társasházi vagy lakásszövetkezeti ingatlan.
 • Az ingatlan természetes személy (magánszemély) tulajdonában van.
 • Az ingatlanba nincs gazdálkodó szervezet (beleértve az egyéni vállalkozót is) székhelye, telephelye, fióktelepe bejelentve. 

Ezen ingatlanok esetében az ingatlan tulajdonosa, -használója dönti el, hogy igénybe veszi-e a kéményellenőrzést vagy sem. Minden olyan ingatlan esetében, amely a fenti feltételek valamelyikét nem teljesíti továbbra is kötelező a kéményellenőrzés.

KINEK ÉS MILYEN ESETBEN INGYENES A KÉMÉNYELLENŐRZÉS?

Bizonyos ingatlanok esetében 2016. július 1-jétől díjmentes a kötelező kéményellenőrzés. Családi ház esetében ingyenes a kéményellenőrzés, ha az alábbi jogszabályi feltételek együttesen teljesülnek:

 • Az ingatlan nem társasházi vagy lakásszövetkezeti ingatlan, és természetes személy (magánszemély) tulajdonában van.
 • Az ingatlanba nincs gazdálkodó szervezet (beleértve az egyéni vállalkozót) székhelye, telephelye, fióktelepe bejelentve.
 • A kéményellenőrzés a jogszabályban előírt sűrűséggel történik, azaz szilárd tüzelésű kémény esetében évente, gáztüzelésű kémény esetében kétévente.

Társasházi vagy lakószövetkezeti ingatlanok esetében ingyenes a kéményellenőrzés, ha az alábbi jogszabályi feltételek együttesen teljesülnek:

 • Az ingatlan társasházi vagy lakásszövetkezeti ingatlan, és az adott albetét (lakás) természetes személy (magánszemély) tulajdonában van.
 • Az adott albetétbe (lakásba) nincs gazdálkodó szervezet (beleértve az egyéni vállalkozót) székhelye, telephelye, fióktelepe bejelentve.
 • A kéményellenőrzés a jogszabályban, a FŐKÉTÜSZ által előre bejelentett két ellenőrzési időpont valamelyikében sikeresen megvalósul.

A könnyebb eligazodás érdekében kérjük, olvassa át az alábbi infografikát.

KIKNEK NEM INGYENES A KÉMÉNYELLENŐRZÉS?

Azon ingatlanok számára nem ingyenes a kéményellenőrzés, amely ingatlanok nem tartoznak a 2015. évi CCXI. törvényben rögzített ingyenes kategóriába. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy minden olyan ingatlan díjfizetésre kötelezett, amely tulajdonosa nem természetes személy (magánszemély) vagy, amelybe gazdálkodó szervezet (beleértve az egyéni vállalkozót is) székhelye, telephelye vagy fióktelepe van bejelentve.  

KINEK ÉS MIKOR KELL MEGRENDELNIE A KÉMÉNYELLENŐRZÉST?

Megrendelési kötelezettség tekintetében különbséget kell tenni a kötelező kéményellenőrzés megrendelési kötelezettsége és az elmaradt kötelező kéményellenőrzés pótellenőrzésére vonatkozó megrendelési kötelezettség között. Az előbbi, azaz a kötelező kéményellenőrzés megrendelésének kötelezettsége az olyan nem társasházi ingatlan esetében áll fenn, amely nem természetes személy tulajdonában van vagy bejegyzett székhely, telephely, fióktelep található az ingatlanban. Minden más ingatlan esetében nincs megrendelési kötelezettség a kötelező kéményellenőrzés tekintetében, mivel

 • társasházak esetében a kéményellenőrzés a jogszabályi előírások szerint sormunka jelleggel történik, azaz a kéményseprő az általa meghirdetett két időpontban kísérli meg az ellenőrzés elvégzését. A sormunka jellegű munkavégzés egyben azt is jelenti, hogy azt az első két meghirdetett időpontban megrendelés nélkül végzi a közszolgáltató.
 • természetes személy tulajdonában álló és bejegyzett székhellyel, telephellyel, fiókteleppel nem rendelkező nem társasházi ingatlan esetében 2018. január 1-jétől megszűnt a kötelező kéményellenőrzés, így erre vonatkozó megrendelési kötelezettség sincs.

Az elmaradt kötelező kéményellenőrzés pótellenőrzésére vonatkozó megrendelési kötelezettség abban az esetben áll fenn, amennyiben egy társasházi ingatlan albetétjének tulajdonosa vagy használója nem biztosította a meghirdetett két időpontban az ellenőrzés elvégzését. Ebben az esetben meg kell rendelnie a pótellenőrzést független attól, hogy természetes személy vagy gazdálkodó szervezet a tulajdonosa az ingatlannak, és függetlenül attól, hogy van-e a lakásban bejegyzett székhely, telephely, vagy fióktelep. A kéményellenőrzés megrendelésének módjai:

 • Gyors regisztrációt követően a www.kemenysepro.hu oldalon bejelentkezve az „Eseti kéményellenőrzés” link alatt található űrlap kitöltésével online tudják leadni megrendeléseiket.
 • Az 1/999-0664-es ügyfélszolgálati telefonszámon is leadható a megrendelés.
 • A FŐKÉTÜSZ weboldaláról letölthető nyomtatvány kitöltésével és megküldésével is megrendelhető a szolgáltatás.

ÉRDEMES-E SZÉN-MONOXID RIASZTÓT FELSZERELNI, HASZNÁLNI?

A szén-monoxid visszaáramlás kockázatát megelőzéssel lehet minimalizálni. A megelőzés legfontosabb része a kémények rendszeres ellenőrzésének lehetővé tétele, illetve tüzelőberendezéseink éves karbantartása. Amennyiben ezeket az óvintézkedéseket megtettük, érdemes egy vagy több szén-monoxid vészjelzőt felszerelni az ingatlanban.

MILYEN SZÉN-MONOXID RIASZTÓT ÉRDEMES VÁLASZTANI?

Mindenképpen neves, nagy szakmai tapasztalattal rendelkező gyártó készülékei közül válasszunk. A hivatalos hazai forgalmazásban megtalálható CO-riasztókat a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság rendszeresen ellenőrzi, teszteli. A tesztek eredménye, így a megbízható és a silány minőségű készülékek listája megtalálható az NFH weboldalán (www.nfh.hu). A Társaságunk által forgalmazott Honeywell XC70 szén-monoxid vészjelző kitűnő minőségű és nagyon jó ár-érték arányú készülék, melyet a FŐKÉTÜSZ Nonprofit Kft. szigorúbb tesztelés során választott ki, mint amivel az NFH teszteli a készülékeket.

KI ELLENŐRZI A BUDAPESTI KÉMÉNYEKET?

A FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Nonprofit Kft. Budapest kéményseprő-ipari közszolgáltatója. Meglévő közszolgáltatási szerződésünk alapján főváros közigazgatási területén kizárólagos joggal végezzük e tevékenységet tekintettel arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat szinte egyhangúlag megszavazta,  hogy az Önkormányzat ne adja vissza a feladatot a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságnak. Mindez azt jelenti, hogy 2016. július 1-jét követően is a FŐKÉTÜSZ végzi a kéményseprési tevékenységet Budapesten.

HOGYAN TÖRTÉNIK A KÉMÉNYELLENŐRZÉS IDŐPONTJÁRA VONATKOZÓ ÉRTESÍTÉS?

A kéményellenőrzés első időpontját a közszolgáltató a jogszabályi előírások szerint hirdetmény útján adja meg. A hirdetményt társasházak esetében a társasház közös területén helyezik el munkatársaink. Családi házak esetében postaládába dobott tájékoztatón informáljuk az ügyfeleket arról, hogy mely időpontban kísérlik meg elvégezni a ellenőrzést kollégáink. Az esetleges problémák elkerülése érdekében a Fővárosban lehetőség van ingyenes elektronikus értesítés kérésére. Ehhez a www.kemenysepro.hu oldalon kell regisztrálni, majd bejelentkezést követően az Időpontkereső menüpontban megigényelni ezt a kényelmi szolgáltatást. Az első időpont hirdetmény útján történő meghirdetése min. 15 nappal az első ellenőrzési időpont előtt történik. A hirdetmény tartalmát és formáját a jogszabályok rögzítik. Az esetlegesen sikertelen első ellenőrzési kísérlet után a szolgáltató postaládába dobott, vagy ajtóra/kapura ragasztott hirdetményen közli a második ellenőrzési kísérlet időpontját. A második ellenőrzési kísérlet annak meghirdetésétől számított 15-30 napon belülre esik. A hirdetmény címre szóló és tartalmazza az esetleges második sikertelen ellenőrzési kísérlet esetleges jogkövetkezményeire vonatkozó tájékoztatást. Amennyiben a második meghirdetett időpontban sem tudja a kéményseprő elvégezni az ellenőrzést, úgy azt pótlólag kell megrendelni. (Ld. KINEK ÉS MIKOR KELL MEGRENDELNIE A KÉMÉNYELLENŐRZÉST?)

MILYEN ESETEKBEN HATÁROZZA MEG A SZOLGÁLTATÓ AZ ELLENŐRZÉS IDŐPONTJÁT?

A törvényi előírások alapján a kéményellenőrzéseket társasházak esetében a szolgáltató sormunka jelleggel végzi, azaz nem egyedi címenként, hanem területi egységenként, utcánként, előre ütemezett módon végzi. A szolgáltató két ellenőrzési időpontot ad meg, mely időpont hazánkban egyedüli közszolgáltatóként legfeljebb négy órás intervallumot jelent szemben az ország többi részén szokásos egész napos bejelentéssel. Természetesen tisztában vagyunk vele, hogy a megadott időpontokhoz való alkalmazkodás bizonyos esetekben nehézséget okozhat. A 2013 októbere óta működő elektronikus értesítési szolgáltatásunkkal minden ügyfél számára jobban tervezhetővé válik az ellenőrzés időpontja.

TUDHATÓ-E ELŐRE, HOGY MIKOR JÖN A KÉMÉNYSEPRŐ?

A kéményseprők az ellenőrzés előtt legalább 15 nappal hirdetmény vagy tájékoztató levél útján értesítik az ingatlantulajdonosokat az ellenőrzés időpontjáról. A jogszabályi előírásoknak megfelelően a hirdetményt társasházi épület esetén a társasház közös területén kell kihelyezni, míg családi házak esetében postaládába dobott tájékoztató levél útján informáljuk az ingatlantulajdonosokat az ellenőrzés időpontjáról. Amennyiben munkatársaink a meghirdetett időpontban zárva találják a lakást, azaz nem tudják elvégezni az ellenőrzést, úgy címre szóló értesítést hagynak a helyszínen a második ellenőrzés időpontjáról. Az ellenőrzés első tervezett időpontjáról regisztrált felhasználóink honlapukon is tájékozódhatnak, illetve lehetőségük van arra, hogy az első időpontról e-mail és SMS értesítést kérjenek.

MI A TEENDŐ, HA NEM JÓ A KÉT MEGADOTT IDŐPONT EGYIKE SEM?

A kötelező kéményellenőrzés esetében az ingatlan használójának vagy -tulajdonosának biztosítania kell a meghirdetett két időpont valamelyikében az ellenőrzést. Ennek oka, hogy a kéményseprő-ipari közszolgáltatást szabályozó jogszabályokban előre ütemezett, sormunka jellegű munkavégzés van előírva. Amennyiben a két időpont egyike sem megfelelő, úgy egyedi megrendelés útján mód van egyeztetett időpontban történő ellenőrzésre, melyet azonban díjfizetés terhel. Azon ingatlanok esetében, amelyek nem esnek a kötelező ellenőrzés alá, az ingatlan használója vagy tulajdonosa megrendelheti az ellenőrzést, ha nem tudtuk elvégezni azt a két megajánlott időpontban. A kéményellenőrzés megrendelésének módjai:

 • Gyors regisztrációt követően a www.kemenysepro.hu oldalon bejelentkezve az „Eseti kéményellenőrzés” link alatt található űrlap kitöltésével online tudják leadni megrendeléseiket.
 • Az 1/999-0664-es ügyfélszolgálati telefonszámon is leadható a megrendelés.
 • A FŐKÉTÜSZ weboldaláról letölthető nyomtatvány kitöltésével és megküldésével is megrendelhető a szolgáltatás.
 • A FŐKÉTÜSZ kirendeltségeiben félfogadási idő alatt személyesen is leadható a megrendelés.

MIÉRT KELL OTTHON MARADNI AZ ELLENŐRZÉSKOR?

Az ellenőrzés elsődleges oka, hogy így csökkenthetők minimális szintre a kémények használatából eredő kockázatok, azaz rendszeres ellenőrzésükkel és karbantartásukkal biztosítható az emberi élet és az ingatlanok védelme. Emellett társasházi és lakásszövetkezeti ingatlanok esetében jogszabályi kötelezettség a kéményseprőt beengedni. A kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai szabályairól 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet előírja az ingatlan tulajdonosának a közszolgáltatás ellátásához szükséges helyi feltételek biztosítását, így különösen az érintett helyiségekbe való bejutást.

MI TÖRTÉNIK, HA VALAKI NEM ENGEDI BE A KÉMÉNYSEPRŐT?

A vonatkozó jogszabályi előírások szerint a társasházi ingatlanban lakó ügyfeleknek a kéményseprő által meghirdetett két időpont valamelyikében biztosítaniuk kell az ingatlanba történő bejutást, és az ellenőrzés teljes körű elvégzésének lehetőségét. Amennyiben ez nem történik meg, úgy az ügyfélnek kell kezdeményezni az elmaradt ellenőrzés pótlását (ld. KINEK ÉS MIKOR KELL MEGRENDELNIE A KÉMÉNYELLENŐRZÉST? című kérdés). Az ellenőrzés pótlása már minden esetben díjfizetési kötelezettséggel jár. Amennyiben a kéményellenőrzésre kötelezett ügyfél nem rendeli meg az ellenőrzést, vagy a megrendelt ellenőrzést a kéményseprő önhibáján kívül nem tudja elvégezni, úgy azt Társaságunknak a jogszabályi előírások szerint jelentenie kell a tűzvédelmi hatóság (Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság) felé, aki kötelezi az ingatlan tulajdonosát az ellenőrzés elvégeztetésére, illetve bírságot is kiróhat.

MIÉRT CSAK MUNKAIDŐBEN JÖN A KÉMÉNYSEPRŐ, ÉS MIÉRT NEM ADNAK MEG PONTOS IDŐPONTOT?

Az ellenőrzésekre és vizsgálatokra minden esetben 8.00 és 16.00 óra között kerül sor. Ennek oka, hogy a kéményellenőrzés csak megfelelő fényviszonyok mellett végezhető. Az adott esetben padlásterek, kéményjáratok, tetőjárdák megközelítése munkabiztonsági okokból csak ezen időszakban történhet. A FŐKÉTÜSZ Nonprofit Kft. Magyarországon egyedüliként egy négy órás intervallumot jelöl meg az egész nap helyett. Az ütemezés ennél pontosabban nem tervezhető, mivel az egyes ingatlanokban a szolgáltatás elvégzéséhez szükséges tényleges idő az ott feltárt esetleges hibáktól és hiányosságoktól függ.

MI TÖRTÉNIK EGY ÉVES KÉMÉNYELLENŐRZÉSNÉL?

A meghirdetett ellenőrzési időpontban a kéményseprő ellenőrzi, és szükség esetén tisztítja az ingatlan kéményeit, égéstermék-elvezető berendezéseit, valamint az azokhoz csatlakozó összekötő elemeket, továbbá négyévente elvégzi az égéstermék-elvezetők műszaki felülvizsgálatát. A kéményseprő gáztüzelő berendezések esetében nézi az égéstermék maradéktalan eltávozását, valamint a 11 kWth-nál nagyobb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések égéstermékének szén-monoxid tartalmát is. Mindemellett meg kell győződnie az égéstermék-elvezető berendezés átjárhatóságáról az esetleges hibáiról, szabálytalanságokról is a teljes nyomvonal mentén, valamint a csatlakoztatott nyitott égésterű tüzelőberendezés(ek) biztonságos működéséhez szükséges levegő utánpótlás megfelelőségéről. A kéményseprő a szén-monoxid vészjelző berendezés telepítésére kötelezett ingatlanok esetében elvégzi a felszerelésre és működtetésre vonatkozó kötelezettség teljesítésének, valamint az érzékelő működőképességének vizsgálatát is. E tevékenységekhez célszerszámokat és kéményseprő-ipari vizsgálóeszközöket, adott esetben műszereket is alkalmaz. Munkavégzésének megtörténtét tanúsítványon igazoltatja.

MIT JELENT A FIGYELEMFELHÍVÁS NYOMTATVÁNY ÉS A RAJTA SZEREPLŐ ESETLEGES HIBAKÓD?

Amennyiben a kéményseprő életveszélyt állapít meg egy kéménynél, vagy azt tapasztalja, hogy a korábban jelzett szabálytalanságot az ingatlan tulajdonosa nem hárította el, jogszabályban rögzített jelentési kötelezettsége van az illetékes hatóság felé. Feltárt életveszély vagy el nem hárított szabálytalanság esetén a kéményseprő ún. Figyelemfelhívás nyomtatványt hagy a helyszínen, amely tartalmazza a probléma megnevezését, leírását. Ez a nyomtatvány szolgál az esetleges adatmódosítási kötelezettségek elmulasztásának jelzésére is. A jelzett hibakódok jelentése megtalálható az ellenőrzéskor átadott Tanúsítvány hátoldalán, illetve a 21/2016. (VI. 9.) BM rendeletben.

MINDEN ESETBEN KI KELL TISZTÍTANIA A KÉMÉNYT A KÉMÉNYSEPRŐNEK?

A jogszabályok szükség szerinti tisztítást írnak elő, azaz a kéményseprő felelőssége és joga annak eldöntése, hogy az ellenőrzés mellett szükséges-e a kémény tisztítása. Amennyiben szükségesnek ítéli, úgy azt célszerszámok használatával elvégzi.

MIÉRT KELL ELLENŐRIZNI AZT AZ INGATLANT, AHOL NEM HASZNÁLJÁK A KÉMÉNYT, VAGY NINCS IS KÉMÉNY?

Az ellenőrzés élet- és vagyonbiztonságot biztosító funkciója miatt társasházak esetében minden lakásban el kell végezni az ellenőrzést függetlenül attól, hogy egy kémény használatban van-e, illetve függetlenül attól, hogy csak villamos árammal működő berendezés vagy parapet készülék stb. található ott. A 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet előírja a kéményseprő számára a kémények nyomvonalvizsgálatát, mivel csak így lehet meggyőződni arról, hogy a kémény teljes hosszában biztonságos-e.

MILYEN ESETBEN KELL KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI NYILATKOZATOT RENDELNI?

Ezzel kapcsolatban részletes tájékoztatást talál a Kéményvizsgálat, nyilatkozat menüpont alatt.

MI A TEENDŐ, HA PROBLÉMÁT TAPASZTAL A KÉMÉNY MŰKÖDÉSÉBEN?

Az elsődleges lépések után (tüzelőberendezés működtetésének beszüntetése, szellőztetés) keresse fel kerületi kirendeltségünket vagy tegyen bejelentést telefonos ügyfélszolgálatunkon, illetve szükség esetén hívja a mentőket, valamint a katasztrófavédelmet. Felhívjuk szíves figyelmét, hogy Társaságunk csak a kémény üzemzavarának esetén illetékes, így a tüzelőberendezések problémájának elhárításával kapcsolatban nem. Utóbbi esetekben a tüzelőberendezéshez értő szakember segítségét javasoljuk igénybe venni.

MILYEN ESETEKBEN KÖTELEZŐ SZÉN-MONOXID RIASZTÓT TELEPÍTENI, FELSZERELNI?

A helyiség légterével légtér-összeköttetésben lévő helyen létesített nyitott égésterű tüzelőberendezés üzemeltetése esetén önálló rendeltetési egység használója a tüzelőberendezés helyiségében a jogszabályban meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő szén-monoxid-érzékelő berendezés felszerelésére köteles, ha a tüzelőberendezés közösségi térben vagy azzal légtér-összeköttetésben lévő helyiségben van. Új építésű épület – amennyiben a helyiség légterével légtér-összeköttetésben lévő helyen létesített nyitott égésterű tüzelőberendezéssel felszerelt – csak akkor vehető használatba, ha a tüzelőberendezés helyiségében jogszabályban meghatározott műszaki követelményeknek megfelelő szén-monoxid-érzékelő berendezést helyeztek el. A jogszabályi kötelezés alapján felszerelt szén-monoxid-érzékelő berendezésnek a szén-monoxid érzékelő berendezésre vonatkozó műszaki követelményekről szóló miniszteri rendeletnek való megfelelőségét a kéményseprő ellenőrzése során jogszabályban meghatározott módon kell igazolni. Társaságunk forgalmaz az előírásoknak megfelelő szén-monoxid-érzékelőt, melyet a webáruházunkban vásárolhat meg.

MILYEN KÖTELEZETTSÉGEI VANNAK AZ INGATLAN TULAJDONOSÁNAK, -HASZNÁLÓJÁNAK A KÉMÉNYSEPRŐ-IPARI TEVÉKENYSÉG ELLÁTÁSA SORÁN?

Az ingatlan használója a kéményseprő-ipari tevékenység elvégzéséhez az égéstermék-elvezető típusától és a tüzelőanyag fajtájától függően az alábbiakat köteles biztosítani:

 • az égéstermék-elvezetővel és a levegő-utánpótlás ellenőrzésével érintett helyiségekbe való bejutás, a padlástérbe vagy a tetőhéjazat fölé történő feljutás, valamint a tisztítónyílás és összekötőelem biztonságos megközelítésének lehetőségét,
 • az összekötőelem tisztíthatóságát, elsősorban annak bonthatóságával vagy tisztítónyílások kialakításával,
 • az égéstermék-elvezető tisztítása során a kéményseprésből származó pernye, törmelék és egyéb hulladékhoz gyűjtőedényt,
 • a gáztüzelő-berendezés beindítását, ha a gázszolgáltatás működik,
 • az égéstermék-elvezető kiégetése alkalmával az alsó tisztítónyílásnál, magastetős épület esetében a padlástérben is legalább tíz liter vizet,
 • a helyszíni műszaki vizsgálat tárgyától függően, ha szükséges, a 21/2016. (VI. 9.) BM rendelet 7. § (2) vagy (3) bekezdése szerinti dokumentumokat,
 • a szén-monoxid méréséhez szükséges mérőnyílás hiányában annak kialakítási lehetőségét, kivéve, ha a szén-monoxid-mérés mérőnyílás kialakítása nélkül is megoldható.

KI ÁLLAPÍTJA MEG A SZOLGÁLTATÁS DÍJÁT?

A szolgáltatási díjat a Fővárosi Közgyűlés vonatkozó rendeletének melléklete tartalmazza. A díjfizetéssel kapcsolatban kérjük olvassa el KINEK ÉS MILYEN ESETBEN KELL FIZETNIE A KÉMÉNYELLENŐRZÉSÉRT? című kérdésre adott válaszunkat.