Adatok: 2015. évi CXLIII. tv. 2021. 08.31-ig

A 2015. évi CXLIII. törvény szerinti adatok

 • Közbeszerzési terv, valamint annak módosítása (módosításai) [pdf]
 • Az előzetes vitarendezéssel kapcsolatos adatok [pdf] [pdf]
 • A közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződések, összegzések
  • Megbízási Szerződés_HTS-ATR Nyomdaipari Szolgáltató Kft [pdf]
  • Összegzés az ajánlatok elbírálásáról_Egyedi nyomdaipari termékek előállítása és szállítása [pdf]
  • Szállítási Szerződés_NIMRA Termelő Szolgáltató és Értékesítő Kft. [pdf]
  • Összegzés az ajánlatok elbírálásáról_Kémények tömörségének vizsgálatára szolgáló kaminszmog füstpatron szállítása [pdf]
  • Bérleti szerződés Rácz Kelet-Pest Kereskedő, javító és szolgáltató Kft. [pdf]
  • Összegzés az ajánlatok elbírálásáról kisárusállító tehergépjármű flotta tartós bérlete [pdf]
  • Vállalkozási szerződés_Díjbeszedő Holding Zrt. [pdf]
  • Összegzés az ajánlatok elbírálásáról_Kéményseprő-ipari közszolgáltatás biztosítására igénybe vett plakát kihelyezési szolgáltatás [pdf]
  • Szállítási és karbantartási szerződés_Testo Magyarország Kereskedelmi Kft. [pdf]
  • Összegzés az ajánlatok elbírálásáról_Égéstermék elemző műszer szállítása és karbantartása [pdf]
  • Szállítási szerződés_Korrekt Nyomda Kft. [pdf]
  • Összegzés az ajánlatok elbírálásáról_Egyedi nyomdaipari termékek előállítása és szállítása [pdf]
  • Vállalkozási szerződés_FORT Kereskedelmi Kft. [pdf]
  • Összegzés az ajánlatok elbírálásáról_Takarítási szolgáltatás [pdf]
  • Összegzés az ajánlatok elbírálásáról_Iparág specifikus informatikai rendszer [pdf]
  • Összegezés az ajánlatok elbírálásáról_Biztonsági szolgáltatások [pdf]
  • Vállalkozási szerződés_Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság_TVT Vagyonvédelmi Zrt. [pdf]
  • Összegzés_Tömörségvizsgáló műszerek beszerzése tartozék szettel, kalibrálással és javítással [pdf]
  • Szállítási és Karbantartási Szerződés_Stieber Levegőtisztaság-védelmi Bt. [pdf]
  • Összegzes.ajanlatok.elbiralasarol.egyedi.nyomdaipari.termékek.2014.evre [pdf]
  • Vállalkozási.szerződés_Patria Nyomda [pdf]
  • Összegezés ajánlatok elbírálásáról. Iparágspecifikus informatikai rendszer [pdf]
  • Vállalkozási szerződés. Bergholz Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. [pdf]
  • Összegzés az ajánlatok elbírálásáról_Meglévő Call Center rendszer bővítése [pdf]
  • Vállalkozási szerződés_BDC Business Data Center Direktmarketing Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. [pdf]
  • Összegzés az ajánlatok elbírálásáról_Használt gépjárművek beszerzése [pdf]
  • Adásvételi szerződés Hovány Kereskedelmi és Szolgáltató Kft_Gépjármű beszerzés [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf]
  • Összegzés az ajánlatok elbírálásáról_Könnyített szerkezetű, korszerű kéményvizsgáló kamerák PDA kijelzővel, javítással, karbantartással [pdf]
  • Adásvételi szerződés Könnyített szerkezetű, korszerű kéményvizsgáló kamerák PDA kijelzővel, javítással, karbantartással [pdf]
  • Összegzés az ajánlatok elbírálásáról_Égéstermék elemző műszer szállítása és karbantartása_109 db [pdf]
  • Adásvételi és Karbantartási Szerződés_Testo Magyarország Kft. [pdf]
  • Összegzés az ajánlatok elbírálásáról_Takarítási szolgáltatás [pdf]
  • Vállalkozási szerződés Fort Facility Kft._Takarítási szolgáltatás [pdf]
  • Összegzés az ajánlatok elbírálásáról_Kisáruszállító tehergépjármű flotta tartós bérlete [pdf]
  • Bérleti szerződés Rácz-Kelet Pest Kft._Kisáruszállító tehergépjármű flotta tartós bérlete [pdf]
  • Összegzés az ajánlatok elbírálásáról_Kéményseprő-ipari szerszámok beszerzése [pdf]
  • Adásvételi szerződés_Cilinder Kéménytechnikai Eszközöket Forgalmazó Kft. [pdf]
  • Adásvételi szerződés_Faláda Kft. [pdf]
  • Összegzés az ajánlatok elbírálásáról_Munkaállomások reorganizációja [pdf]
  • Adásvételi szerződés_Cédrus Számítástechnikai Kft. [pdf]
  • Összegzés az ajánlatok elbírálásáról_Kémények tömörségének vizsgálatára szolgáló kaminszmog füstpatron szállítása_2014 [pdf]
  • Adásvételi szerződés_Nimra Kft. [pdf]
  • Összegzés az ajánlatok elbírálásáról_Nyomdai szolgáltatások [pdf]
  • Vállalkozási szerződés_Korrekt Kft. [pdf]
  • Összegzés az ajánlatok elbírálásáról_Tömörségvizsgáló műszerek beszerzése tartozék szettel és pótlással, kalibrálással és javítással [pdf]
  • Összegzés az ajánlatok elbírálásáról_Biztonsági szolgáltatások nyújtása [pdf]
  • Vállalkozási szerződés_Magnum Security Vagyonvédelmi és Szolgáltató Kft. [pdf]
  • Összegezés az ajánlatok elbírálásáról_Beépített elemmel működő szén-monoxid vészjelző készülékek beszerzése [pdf]
  • Adásvételi keretmegállapodás_Honeywell Szabályozástechnikai Kft. [pdf]
  • Összegezés az ajánlatok elbírálásáról_Kéményseprő-ipari szerszámok beszerzése_2015 [pdf]
  • Adásvételi szerződés_Cilinder Kft. [pdf]
  • Adásvételi szerződés_FA-LÁ-DA Kft. [pdf]
  • Összegezés az ajánlatok elbírálásáról_Call Center üzemeltetése [pdf]
  • Vállalkozási szerződés_BDC Business Data Center Kft.[pdf]
  • Összegezés az ajánlatok elbírálásáról_Nyomdai szolgáltatások_II. [pdf]
  • Keretmegállapodás_ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.[pdf]
  • Adásvételi keretszerződés_Honeywell Safety Products Hungária Kft.[pdf]
  • Összegezés az ajánlatok elbírálásáról_Munkaruha beszerzése[pdf]
  • Adásvételi keretszerződés I. rész_Bravosincord Kft.[pdf]
  • Adásvételi keretszerződés II. rész_Bravosincord Kft.[pdf]
  • Adásvételi keretszerződés III. rész_Bravosincord Kft.[pdf]
  • Adásvételi keretszerződés IV. rész_Bravosincord Kft.[pdf]
  • Összegezés az ajánlatok elbírálásáról_Régióközpontok kialakításához szükséges bútorok beszerzése[pdf]
  • Összegezés az ajánlatok elbírálásáról_Sormunkatanúsítványokhoz kapcsolódó szkennelési szolgáltatások[pdf]
  • Vállalkozási keretszerződés Xcopy Ker. és Szolg. Kft.[pdf]
  • Összegezés az ajánlatok elbírálásáról_Takarítási szolgáltatás_2016[pdf]
  • Vállalkozási szerződés Fort Facility Kft.[pdf]
  • Összegezés az ajánlatok elbírálásáról_Számítógépek és notebookok beszerzése[pdf]
  • Adásvételi szerződés_Freedom-Tech Informatikai Kft.[pdf]
  • Összegezés az ajánlatok elbírálásáról_Call Center üzemeltetése [pdf]
  • Vállalkozási keretszerződés_BDC Business Data Center Kft.[pdf]
  • Összegezés_Személyszállítási szolgáltatás beszerzése [pdf]
  • Vállalkozási keretszerződés_Geo-busz Trading Bt. [pdf]
  • Összegezés_Egyedi nyomdaipari termékek előállítása és szállítása_2016 [pdf]
  • Keretmegállapodás_ANY Biztonsági Nyomda Nyrt. [pdf]
  • Összegezés_Tabletek beszerzése [pdf]
  • Adásvételi szerződés_Xcopy Kereskedelmi és Szolgáltató Kft [pdf]
  • Összegezés_munkaruha beszerzése  [pdf]
  • Adásvételi szerződés_munkaruha – Honeywell Kft. [pdf]
  • Összegezés_Nyomdaipari szolgáltatások[pdf]
  • Adásvételi keretszerződés_Nyomdaipari szolgáltatások_ANY Biztonsági Nyomda Nyrt.[pdf]
  • Összegezés_Tömörségvizsgáló műszerek beszerzése [pdf]
  • Adásvételi szerződés_Tömörségvizsgáló műszerek beszerzése_EMF Kft .[pdf]
  • Összegezés_Takarítás [pdf]
  • Vállalkozási keretszerződés_Takarítás_PQS Kft.[pdf]
  • Összegezés_ Gépjárművek_beszerzése[pdf]
  • Szerzodes_Gépjárművek1 [pdf]
  • Szerzodes_Gépjárművek2 [pdf]
  • Összegezés_FŐKÉTÜSZ műszerek beszerzése összegezés [pdf]
  • Szerzodes_Wöhler [pdf]
  • Összegezés_FŐKÉTÜSZ_KOTOR_továbbfejlesztése [pdf]
  • Szerzodes_OnlineOffice [pdf]
  • Szerzodes_CsopBalesetbiztositas [pdf]
  • Szerzodes_D&O [pdf]
  • Szerzodes_VagyonFelelőségbiztosítás  [pdf]
  • Összegezés_Takaritasi szolgáltatás összegezés az ajánlatok elbírálásáról [pdf]
  • Szerzodes_Takaritas_FortFacility [pdf]
  • Összegezés_füstgáz összegezés az ajánlatok elbírálásáról [pdf]
  • Szerzodesek_Testo_füstgaz [pdf]
  • Szerzodesek_Testo_füstgaz_mod [pdf]
  • Összegezés_kamera összegezés az ajánlatok elbírálásáról [pdf]
  • Szerzodesek_VE_coretrade_kamera [pdf]
  • Összegezés_FOKETUSZ_NYOMTATVANYOKosszegezos_ajaanlatok_elbiralasarol_hitelesitett_20180608  [pdf]
  • Szerzodesek_ÁNY_nyomda_kozbesz_2018_szerz_[pdf]
  • Összegzés_ IT_üzemeltetés ajánlatok elbírálásáról [pdf]
  • Szerzodes_3 for it  [pdf]
  • Összegzés_ IT_Értesítők kihelyezése ajánlatok elbírálásáróll [pdf]
  • Szerzodes_Értesítők kihelyezése [pdf]
  • Földgáz 2017 megállapodás [pdf]
  • Összegzés az ajánlatok elbírálásáról_Call Center üzemeltetés (2017) [pdf]
  • Vállalkozási keretszerződés_BDC Business Data Center Kft._2017_Call Center üzmeletetés  [pdf]
  • Vállalkozási keretszerződés BDC Business Data Center Kft. Call Center üzmeletetés [pdf]
  • Összegzés az ajánlatok elbírálásáról Call Center üzemeltetés 2019 [pdf]
  • Vállalkozási szerződés UNIT4 CODA Hungary Kft. ERP szoftver beszerzés  2019 [pdf]
  • Összegzés az ajánlatok elbírálásáról ERP szoftver beszerzés 2019 [pdf]
  • Vállalkozási keretszerződés IT üzemeltetés 3forIT 2019 [pdf]
  • Összegzés ajánlatok elbírálásáról: IT üzemeltetés 2019 [pdf]
  • Keretszerződés értesítők kihelyezése Média Magyarország Produkciós Kft. [pdf]
  • Összegzés ajánlatok elbírálásáról: értesítők kihelyezése 2019 [pdf]
  • Adás-vételi szerződés: Hálózati eszközök beszerzése [pdf]
  • Összegzés ajánlatok elbírálásáról: Hálózati eszközök beszerzése [pdf]
  • Szerződés: KOTOR alkalmazás fejlesztés [pdf]
  • Összegzés ajánlatok elbírálásáról: KOTOR alkalmazás fejlesztés [pdf]
  • Szerződés: Nyomdai termékek előállítása, szállítása [pdf]
  • Összegzés ajánlatok elbírálásáról: Nyomdai termékek előállítása, szállítása [pdf]
  • Szerződés: Szerver eszközök és szolgáltatások beszerzése [pdf]
  • Összegzés ajánlatok elbírálásáról: Szerver eszközök és szolgáltatások beszerzése [pdf]
  • Szerződés: Költöztetési feladatok ellátása [pdf]
  • Összegzés ajánlatok elbírálásáról: Költöztetési feladatok ellátása [pdf]
 • A Budapesti Városigazgatóság Holding Zrt. (Tulajdonos) által lefolytatott közbeszerzési eljárások alapján megkötött szerződések
  • Bérleti és üzemeltetési szerződés [1 db személygépjármű]_Porsche Lízing és Szolgáltató Kft. [pdf]
  • Bérleti és üzemeltetési szerződés [3 db személygépjármű]_Porsche Lízing és Szolgáltató Kft. [pdf]
  • Földgázellátási szerződés_Fővárosi Gázművek Zrt. [pdf]
  • Földgáz adás-vétel kiegészítő megállapodás_Fővárosi Gázművek Zrt. [pdf]
  • Vállalkozási szerződés tanácsadói tevékenységre_Select Humánerőforrás Kft. [pdf]
  • Villamos energia adás-vételi szerződés_EON Energiaszolgáltató Kft. [pdf]
  • Földgázellátási szerződés_Fővárosi Gázművek Zrt_2013_2014 [pdf]
  • Szolgáltatási szerződés_Telenor Magyarország Zrt. [pdf]
  • Villamos energia adás-vételi szerződés_EON Energiaszolgáltató Kft._2014 [pdf]
  • Földgázellátási szerződés [pdf]
  • Biztosítási szerződés_AIG Europe Limited Magyarországi Fióktelepe [pdf]
  • Megbízási szerződés_BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft. [pdf]
  • Villamosenergia adás-vételi szerződés_Budapesti Elektromos Művek Nyrt. [pdf]
  • Földgázellátási szerződés_Fővárosi Gázművek Zrt_2016_2017  [pdf]
  • Generali- Casco Flotta kötelező gépjármű felelősségbiztosítási szerződés 2018 [pdf]
  • Generali- Csoportos Élet – és balesetbiztosítási szerződés 2017 [pdf]
  • Generali-Vagyon és kombinált felelősség biztosítás szerződés 2017 [pdf]
  • Generali-Vezető tisztségviselők D&O felelősségbiztosítási szerződése 2017 [pdf]
  • BDO Magyarország Könyvvizsgáló Kft.-Könyvvizsgálói szolgáltatás nyújtása [pdf]
  • IFUA Horváth & Partners Kft.- FŐKÉTÜSZ Kft. működési hatékonyság növelés (2019) [pdf]
  • Elmű-émász-villamos energia vásárlási szerződés (2019) [pdf]
 • A közbeszerzési eljárások eredményeként megkötött szerződések teljesítésére vonatkozó adatok [pdf]
 • Éves statisztikai összegezések [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf]