Adatok: 1997. évi CLV. TV. 2021. 08.31-ig

  • A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás neve [pdf]
  • A közszolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás székhelyének és telephelyének elérhetősége [pdf] [link]
  • A közszolgáltatással érintett szolgáltatási terület földrajzi elhelyezkedésének megnevezése [link] [link]
  • Az alkalmazandó díjak mértékét, alkalmazásának feltételeit, díjképzésének szabályait szabályozó jogszabályok [link] [pdf]
  • A közszolgáltatási tevékenysége során kötelezően alkalmazandó jogszabályok felsorolása, ide értve a közszolgáltatási tevékenységét szabályozó önkormányzati rendelet településenkénti bontásban [pdf]
  • A panaszok benyújtásával és intézésével kapcsolatos információk [pdf]
  • A feladatkörrel rendelkező fogyasztóvédelmi szervek, békéltető testületek és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek elérhetősége [link] [link] [pdf]
  • Az ügyfélszolgálat elérhetőségére és működésére vonatkozó információk [pdf] [link]
  • Az üzletszabályzat, egyéb általános szerződési feltételek [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf] [pdf]
  • Békéltető Testületek elérhetőségei [pdf]