Kéményhibák elhárítása

A kéményellenőrzés vagy a helyszíni vizsgálat során feltárt problémákat hibakód formájában jelzik a Közszolgáltató munkatársai. A BM rend.-ben előírt, az égéstermék-elvezetők ellenőrzése, vizsgálata, szükség szerinti tisztítása során feltárt hibák listája a kéményhibák menüpont alatt megtalálható. Az 1-es hibakóddal jelölt hiba az élet és vagyonbiztonság közvetlen veszélyeztetés esetének minősül, ezért a tüzelőberendezés és az égéstermék-elvezető használata tilos a hiba igazolt kijavításáig. A 2-6. hibakóddal jelölt hiba kijavítása a következő ellenőrzésig szükséges, a hatósági eljárás elkerülése végett.

Amennyiben Társaságunk munkatársa a kéményseprő-ipari tevékenység során szabálytalanságot, korábban jelzett, de el nem hárított szabálytalanságot vagy életveszélyes helyzetet állapít meg, úgy azt az ingatlan tulajdonosának kéményseprő-ipari dokumentummal igazolt módon el kell hárítania.  Amennyiben a kéményseprő 1-es típusú, azaz közvetlen életveszélyre vonatkozó hibakódot állapít meg, vagy korábban jelzett, de el nem hárított szabálytalanságot tár fel, úgy minden esetben műszaki vizsgálat alapján készített kéményseprő-ipari nyilatkozattal igazolható csak a veszély megszüntetése.

A jogszabályok bizonyos esetekben lehetőséget biztosítanak arra, hogy a szabálytalanság elhárítását egy megrendelt kéményellenőrzés elvégzése alapján kiállított kéményseprő-ipari tanúsítvánnyal igazolja az ügyfél, azaz ezekben az esetekben nem szükséges műszaki vizsgálat megrendelése, hanem eseti kémnyellenőrzés során kiállított pozitív tanúsítvánnyal is igazolható a hiba megszűnése. Fontos felhívni a figyelmet arra, hogy tanúsítvánnyal kizárólag azon szabálytalanságok elhárítását lehet igazolni, amelyeket első alkalommal jelzett a kéményseprő, és a lentebb felsorolt esetek valamelyikére vonatkozik.

Kéményseprő-ipari nyilatkozattal igazolható hibaelhárítás esetei

Amennyiben a kéményseprő 1-es hibakódot, azaz életveszélyes szabálytalanságot állapított meg valamely égéstermék-elvezető kapcsán, úgy a hiba elhárítását kizárólag kéményseprő-ipari nyilatkozattal lehet igazolni, és csak használatra alkalmas minősítésű nyilatkozat birtokában lehet újból használatba venni az égéstermék-elvezetőt. Ugyanez vonatkozik a korábban jelzett, de a következő ellenőrzésig el nem hárított hibákra is, azaz a második alkalommal jelzett 2-6 hibakód valamelyikén elhárítását is csak használatra alkalmas kéményseprő-ipari nyilatkozattal lehet igazolni.

Amennyiben a kéményseprő az 1-es csoportba tartozó hibakategóriák közül kizárólag a „g” jelű (1/g) hibakódot jelölte meg (tehát semmilyen más hibakód nem került megállapításra), és a megállapított szabálytalanság az égéstermék-elvezető jogszabály szerinti műszaki vizsgálat nélküli működtetésében nyilvánul meg, azaz használatra alkalmas kéményseprő-ipari nyilatkozat nélkül üzemel az égéstermék-elvezető, úgy az ingatlan tulajdonosa ezen szabálytalanság megállapításától, illetve tudomásszerzésétől számított 30 napon belül megrendelheti az égéstermék-elvezető műszaki vizsgálatát, és ebben az esetben a jogszabály szerinti műszaki vizsgálat nélkül működtetett égéstermék-elvezető használata nem minősül élet- és vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető szabálytalanságnak. Az érintett égéstermék-elvezető műszaki vizsgálatának elvégzéséig történő üzemeltetéséből eredő balesetekért minden felelősség az ingatlan használóját/tulajdonosát terheli! A FŐKÉTÜSZ Nonprofit Kft. az esetről köteles értesíteni a tűzvédelmi hatóságot.

Tanúsítvánnyal igazolható hibaelhárítás esetei

Kéményellenőrzés közszolgáltatással és az ellenőrzés során tapasztaltak dokumentálására kiállított tanúsítvánnyal kizárólag az alábbi esetek elhárítása igazolható, amennyiben a megjelölt feltételek teljesülnek és piros tűzrendészeti figyelemfelhívás nyomtatvány a hibakóddal kapcsolatosan még nem került kiállításra. Amennyiben 1-es hibakód került kiadásra, vagy korábbi jelzés ellenére el nem hárított szabálytalanság áll fenn, vagy megváltoztak az égéstermék-elvezető műszaki biztonsági jellemzői, vagy tömörségi feltételeket is érint a hibaelhárítás, úgy kizárólag helyszíni vizsgálat alapján készített, használatra alkalmas minősítésű kéményseprő-ipari nyilatkozattal igazolható a hibaelhárítás.

2/a: nem megfelelő az égéstermék-elvezető ellenőrzés tisztítás feltétele

 • Amennyiben a hiányzó feljáró létra pótlása a kéményellenőrzésig megtörtént.
 • Amennyiben a padláskulcs biztosításával a padlásra feljutás feltételeit biztosították.
 • Amennyiben a tisztítóajtó, tisztítóidom, esetlegesen más tartozék hozzáférését biztosították.

2/b: nem megfelelő az égéstermék-elvezető járatának szabad keresztmetszete

 • Amennyiben a keresztmetszet változás megszüntetésre került, és az nem járt együtt az égéstermék-elvezető felújításával, átalakításával, javításával és tömörségének megváltozásával, azaz nem kellett megbontani a járatot, így a szűkületet golyózással sikerül elhárítani.

2/c: nem megfelelő az égéstermék-elvezető külső állapota

 • Amennyiben az adott családi ház önálló, egyjáratú kéménye kéményfejének vagy egy métert meg nem haladó padlástéri szakaszának javítása nem járt a kéményfej, vagy a padlástéri szakasz átépítésével, és a kivitelezés az égéstermék-elvezető tömörségét nem érinti.
 • Amennyiben a kéményfejet terhelő egyéb szerkezetet eltávolították és az az égéstermék-elvezető tömörségét nem érinti (pl.: kéményseprőjárda, korlát, lépcső, antenna, klíma stb.).

2/f: nem megfelelő az égéstermék-elvezető kitorkollásának helyzete

 • Amennyiben a kedvezőtlen állapotot okozó tereptárgyat szüntették meg (pl. fa kivágása, visszanyesése, építmény visszabontása), és az nem járt együtt az égéstermék-elvezető felújításával, átalakításával, javításával és tömörségét sem érinti.

3/a: nem megfelelő az összekötő elem ellenőrzési, tisztítási feltétele

 • Amennyiben az összekötő elem elburkolását megszüntették, és ezáltal az összekötő elem tisztíthatóvá, ellenőrizhetővé vált.
 • Amennyiben korábban az ingatlan használója a mérőnyílás kialakításához nem járult hozzá, de a következő időszakos ellenőrzés alkalmával már hozzájárul annak kialakításához.
 • Amennyiben az ügyfél biztosítja az összekötő elem közelíthetőségét.

3/d: nem megfelelő az összekötő elem rögzítése

 • Amennyiben az égéstermék-elvezető összekötő elem szakaszán változást nem eszközöltek, kizárólag a rögzítési feltételek kialakítása történt meg (tehát a beépítés a tömörséget nem érintette) és a rögzítés kialakítása az MSZ 845:2012 előírásainak megfelel.

4/a: nem megfelelő a tüzelőberendezés külső állapota

 • Amennyiben a gáz tüzelőberendezésnél bemutatásra kerül az aktuálisan elvégzett karbantartás dokumentuma.
 • Amennyiben a szilárd tüzelőberendezésnél szemmel láthatóan megtörtént a berendezés állapotának javítása.

4/b: nem megfelelő a tüzelőberendezés tüzelés módja

 • Amennyiben a tüzelőberendezést már a megfelelő fajtájú és minőségű, illetve mennyiségű tüzelőanyaggal üzemeltetik.

4/c: nem megfelelő a tüzelőberendezés környezetében tárolt, beépített anyagok, szerkezetek kapcsolata (az ellenőrizhetőség, a megfelelő üzemeltetés és a tűzvédelem szempontjából)

 • Amennyiben a problémát okozó tárolást megszüntették.
 • Amennyiben az éghető anyagoktól való távolságra vonatkozó hibát az égéstermék-elvezetőtől független éghető anyagú épületszerkezet elbontásával, áthelyezésével megoldották, és ez nem járt az összekötő elem megbontásával, felújításával, átalakításával, javításával.

5/a: nem megfelelő a levegőutánpótlás, üzemeltetés veszélyes, szakember bevonása szükséges a mesterséges elszívó berendezés egyidejű üzemeltetésének lehetősége miatt (páraelszívó, szellőző ventilátor, központi porszívó, ruhaszárító, mobil klíma)

 • Amennyiben a problémát okozó berendezést leszerelték, vagy a külső térbe való kivezetését megszüntették és ez fényképekkel dokumentálható.

5/d: nem megfelelő a levegőutánpótlás, üzemeltetés veszélyes, szakember bevoná-sa szükséges légbeeresztő nyílások, szelepek, kiegészítő légteret biztosító szellőző nyílások nem megfelelő működése miatt

 • Amennyiben a légbeeresztő nyílás, szelep, szellőző nyílás leragasztása, eltömítése megszüntetésre került és ez fényképekkel dokumentálható.