BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt.

Tulajdonosunk, a BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. feladata, hogy a tulajdonába apportált közmű társaságok üzleti tervezését, beruházási politikáját, szervezeti működését, humán-erőforrás gazdálkodását racionalizálja, a lakossági és tulajdonosi érdekeket érvényesítse.

A vállalatcsoportnak a szolgáltató szemléletet kell érvényesítenie: a tagvállalatoknak törekedniük kell arra, hogy az általuk nyújtott közszolgáltatások költségei csökkenjenek, a működési hatékonyság és a vevői elégedettség növekedése mellett. A közszolgáltatási szerződések egységesítésére, közszolgáltatási feladatok mérésére, mennyiségi és minőségi meghatározására és díjazására szakértői projektet indítottunk, hogy a közszolgáltatásokra vonatkozóan módszertani irányelveket adjon.

A BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. célja továbbá, hogy a főváros alapvető tulajdonosi érdekeit érvényesítse a vegyes tulajdonú társaságok (FŐGÁZ Zrt. , FV Zrt. , FCSM Zrt. , BDK Kft.) működésében is, valamint az EU-s és hazai pályázati források minél szélesebb körben történő felhasználását biztosítsa a társaságok beruházásai során.

BVH Budapesti Városüzemeltetési Holding Zrt. által ellenőrzött társaságok:

 • Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (FKF Nonprofit Zrt.)
 • Budapesti Távhőszolgáltató Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (FŐTÁV Nonprofit Zrt.)
 • Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zártkörűen Működő Részvénytársaság (BGYH Zrt.)
 • Budapesti Temetkezési Intézet Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (BTI Nonprofit Zrt.)
 • Fővárosi Kertészeti Zártkörűen Működő Nonprofit Részvénytársaság (FŐKERT Nonprofit Zrt.)
 • Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság (FŐKÉTÜSZ Nonprofit Kft.)

A városüzemeltetési modell előnyei:

 • az önkormányzat, mint tulajdonos érdekei hatékonyan érvényesülnek
 • megvalósul a vállalatok valódi stratégiai irányítása és kontrollja
 • a közszolgáltatásokon keresztül is megjelenik a város, mint a közérdek képviselője (kommunikációs szinergia)
 • sor kerülhet az erőforrások vállalatcsoport-szintű optimalizálására
 • a vállalatcsoport képessé válik megragadni és kihasználni a méretéből adódó piaci előnyöket
 • mindezek eredményeképpen javul a vállalatok működési hatékonysága.